Orsós emelőrendszerek

Emelőrendszerek orsós emelővel

Nagy tapasztalattal rendelkezünk az emelőrendszerek értékesítésének területén.


Az Iramko által forgalmazott emelőrendszerek moduláris kialakítású megoldáson keresztül biztosítanak emeléstechnikai segítésget a problémás feladatokra. Az emelő rendszerek alapvető elmei maguk az emelők, melyek két kategóriába és azon belül is két típusba soroható. Léteznek Trapézmenetes száras és golyósorsós emelők és ezen belül álló és forgó órsós kivitelek. 
Chiaravalli_emelo_TS_II.png

Álló orsós emelő

Az álló orsós emelő esetében a trapézmenetes szár utazik az emelőben az anya a menetes szár tetjén áll. (Nem forog) Ez a mozgás jobban hasonlít a pneumatika és hidraulika munkahengerek mozgásához. Ennél a kialakításnál a menetes szár fel - le mozgása miatt alul kijön az emelőből és biztosítani kell ezt számára.
Chiaravalli_emelo_RS_II.png

Forgó órsós emelő

A forgó orsós emelő egy olyan megoldás, hol a mentes szár forog az emelőben és a menetes szárra felszerelt anya utazik fel - le a száron. Ebben az esetben az emelő alján nem jön ki a trapézmenetes szár, így könnyen rögzíthető a padlóra, ezáltal egy síkba építhető rendszert lehet összeállítani. Jó megoldás emelő aknás elhelyezésre.
Chiaravalli_emelo_rontgen_4.png

Termékpaletta

Csavarorsós emelők - Trapézmentes szár
Golyósorsós emelők - Golyósorsó (edzett)
Szöghajtások
Összekötőtengelyek
Megvezető rendszerek

... és még sokminden más ami egy komplett emelőrendszer építéséhez szükséges

Emelőrendszerek tulajdonságai

A csigahajtáson alapuló orsós mechanikus emelő a leggazdaságosabb és hatékonyabb mechanizmus terhek emelésére és csökkentésére egyenesirányú mozgatásnál. Ezek a rendszerek állhatnak egyetlen orsós emelőből vagy több emelő összekapcsolásából is. A rendszerek lehetnek manuális mozgatásuak vagy villanymotoros működtetésüek. A több orsós emelőből álló rendszernél az emelők összekötő tengelyekkel és szöghajtóművekkel vannak összekötve, így a rendszerbe kötött emelők mozgás teljes szinkronban történik. 

A Chiaravalli orsós emelők 0,5 - 100 Tonna terhelés mozgatására is képesek.
Az emelőrendszerek terhelését két féle képpen kategorizáljuk mint:

- Statikus terhelés
- Dinamikus terhelés

Ezeknek a következő variánsa létezik:

- Húzó terhelés (vonszolás, húzás esetén)
- Nyomó terhelés (emelés esetén)
- Radiális, oldalirányú terhelés
- Összetett terhelés


Dinamikus terhelés


Húzó - Vonszoló terhelés

A maximális húzó erő amit az emelő elbír azt több fajta tényező határozza meg, mint: hőterhelési kapacitás, hőmérésklet, üzem, külső vagy radiális erők nagysága.
Image
Nyomó - Emelő terhelés

A maximális terhelés a nyomó emelő rendszereknél a következő tényezők befolyásolják: A menetes vagy orsó szár hossza, hőterhelés, külső vagy radiális erők, hőmérséklet és üzem típusa. 

Radiális terhelés

Dinamikus terhelések esetén a radiális terhelések nem engedhetőek meg.

Forgatónyomaték

Ugyanúgy, mint a radiális terhelés a forgatónyomatékot generáló terhelések sem megengedhetőek a dinamikus terheléses üzem esetén. Ezért ennek megakadályozására megvezető rendszereket kell alkalmazni, hogy elkerüljük az ilyen hatásokat az orsós emelők számára.
Statikus terhelések


Húzó terhelések

A maximális terhelés ami az orsós emelőre terhelehető azt lejebb egy tbálázatban vagy katalógusunkból olvasható ki.

Nyomó terhelések

A nyomó terhelést befolyásolja az orsó hossza (löket), melyet a lejebb lévő táblázatból vagy katalógusunkból lesz leolvasható.

Radiális terhelés

Ez a fajta terhelés az orsó oldalirányú elmozdulását befolyásolja, mely hatása erőssen kihat az orsós emelő maximális terhelhetőségére. Ezért, ha lehetséges akkor el kell kerülni.

Forgatónyomaték

Ugyanúgy, mint a radiális terhelés, ezt is fontos elkerülni. Ebben segíthet egy külső megvezető rendszer, mely kiküszöböli a radiális és forgatásból eredő terheléseket.
Maximális radiális terhelés (Fr)

A maximálissan megengedhető radiális terhelés az emelők behajtó tengelyén a lenti táblázatból lehet kiolvasni. Ezt az értéket a kihajtótengely közppontján terhelve kell érteni.
Image

Maximális Nyomaték (daNm) - behajtó tengelyen

A több emelőből álló rendszereknél fontos figyelembe venni, hogy az emelő behajtó tengelyére ható forgató nyomaték ne haladja meg a lenti táblázatban található értékeket.
Image
Image
Rezgés

A Chiaravalli emelők menetes száras kivitelei teljes mértékig önzáróak ezért önmagától vagy a súlytól való visszaforgása nem lehetséges, ezért speciális rögzítő fék nem szükséges. Ellenben nagy rezgések esetére azért javasolt egy rögzítő fékrendszer használata a behalytó tengelyen, például fékes villanymotor használatával.
Manuális működtetés

Minden Chiaravalli CHS emelő működtethető manuálisan is. A lenti táblázat mutatja a maximális terhelhetőségét, tervezve, hogy max. 250mm átmérőjű kézi kereket használnak és az emelőre 5kg erő terhelés jut a kézi kerekeken keresztül. Nagyobb behajtó erő esetére Chiaravalli csigahajtómű használható az emelő és a kézi kar közé, ezáltal növelve a behajtó nyomatékot vagy esetlegesen növelve a kézi kar átmérőjét.
Image
Villanymotoros hajtás

A Chiaravalli CHS orsós emelőinél lehetőség van a villanymotoros hajtás kialakítására. A katalógusban az egyes emelő méretek specifikációjánál megtalálhatóak a táblázatban a hajtóműves motor vagy villanymotor nyomaték szükséglete dinamikus terhelés esetére. Ezek az adatok az orsós emelő max. 30% -os használatára érvényesek.

Mechanikus hatásfok

A mechanikus hatásfok egyedileg van meghatározva és minden egyes emelőre külön meg van adva a hozzá tartozó hatásfoki érték. A komplett ordsós emelő rendszer teljes hajtás hatásfokának kiszámításához kb. -5% -al kevesebbet kell számolni minden egyes hozzá adott emelő esetén. pl.:

- 2 emelő 95%
- 3 emelő 90%
stb...
Hőterhelés

A Chiaravalli CHS orsós emelők önzáróak ezért a mechanikus hatásfokuk eléggé alacsony. Így a behajtó teljesítmény egy része hővé alakul mely által az orsós emelő működési hőmérséklete elérheti akár a 80°C is.

Terhelés

Az orsós emelők több méretben elérhetőek a termékpalettán. Az egyes méretek terhelési értékei a katalógusból kiolvashatók az emelő mellett található műszaki adatok között a hatásfoki, hőmérésklet és működési idötartam adatai melett. Fontos, hogy ellenőrizze az orsó csuklási határértékét is a katalógus táblázataiból kiolvasva, melyet az orsó vastagságának és hosszának eredőjéből adódik.
Működési hőmérséklet

Minden hőméréskleti adat mely összefüggésben van az orsós emelő rendszerek kapcsán a számítások alpjainál 20°C -os környezeti hőmrésékleten alapulnak. Amennyiben ettől eltérő üzemi környezet merülne fel úgy a lenti táblázban lévő adatok alapján módosítani kell.
Image
Működési üzemi tényező

A katalógus táblázatában lévő 30% minden 10 percben és a 20°C -os üzemi hőmérésklet az alap üzemi tényezői a Chiaravalli CHS mechanikus emelő rendszereknek. Ettől eltérő működtetési tényezők esetén kérem nézze meg az alábbi táblázatot vagy konzultáljon velünk a méretezésben.
Image
Teljesítmény és bemeneti nyomaték

A katalógusban világos kékkel jelzett értékeknél, kérem konzultáljon velünk.
A Chiaravalli orsós emelők hosszú élettartamú lithium zsírral vannak feltöltve AGIP GR MU EP2 típussal és el van látva zsírzó szemmel a folyamatos üzembiztos működéshez.

Emelők kenési szükséglete:

- Normál működési feltételknél: Minden hónapban egyszer
- Nehéz működési üzemben: Hetente egyszer

Igény esetén lehetőség van olajkenés kialakítására is

Kenőanyag (opcionális) lehetséges típusok:
MOBIL GEAR 630
SHELL OMALA 220
IP MELLANA 220

Az orsók kenőanyagai:

A Chiaravalli orsós emelőinek biztonságos működéséhez fontos, hogy az orsók is megfelelően legyenek kenőanyaggal ellátva. Ezért minden 500 üzemóra után az orsókat kenőanyaggal kell ellátni. 
A nehéz üzemi körülmények között üzemeltetett emelőknél az orsókat sűrűbb időszakban kell kenni.

Az orsóra javasolt kenőanyagok:
ROTHEN 2000/P SPECIAL - KLUBER STRUCTOVIS CHD
TOTAL CERAN WR2 - BECHEM-RHUS BERUTOX M 21 KN
Összegzés

A fenti segédlet szerint tehát a következő fontos paramétereke kell figyelembe venni egy mechanikus emelőredszer tervezésekor:

Löket - 2000 mm maximum, standard megoldásoknál
(hosszabb löketek egyedi kérésre)

Sebesség - A sebesség a következő tényezőktől függ:

Hőterhelés (működésből adódó)
Dinamikus terhelés
Környezeti hőmérésklet
Üzem (könnyű - nehéz)

Ezek meghatározásával pontosan lehet méretezni az elektromos emelőrendszereket.
Image

Eulero táblázat

A fenti táblázat segít a terhelés típusának függvényében történő kiválasztásra.

Terhelési módok:

EULERO 1

A klasszikus felállás... Ebben az esetben az emelő berendezés csak felülről merőleges terhelést kap.
Ideális eset...

EULERO 2

Itt az emelő szabad elforgással van kialakítva, hol az emelő és az anya is csuklóponton csalakozik a berendezéshez. Az orsó megvezetéssel van ellátva, így biztosítva a közel ideális merőleges terhelést.

EULERO 3

Az orsós emelő rögzítve van egy vízszintes talajhoz, de az orsó csuklóponton csatlakozik a terheléshez, mely megvezetéssel van ellátva.

EULERO 4 -1

Az mechanikus emelő rögzítve van egy sima felületre és a terhelés megvezetve függőlegesen kapja. 

EULERO 4 -2

Ennél a terhelés módnál a mechanikus orsós emelő forgó verzió, hol az anya utazik az orsón, mely megvezetéssel van ellátva. A terhelést az emelő függőlegesen kapja.

Az orsós emelő rendszer alkalmazási köre, használata és működési elve

Az orsós emelők nagyon gyakori megoldások olyan alkalmazási környezetben, ahol emelésre, pozícionálásra, igazításra, vagy a terhelés megtartására van szükség. A nagyfokú megbízhatóság, és a szinkronizáció teszi az orsós emelő rendszereket alkalmassá a széles körű alkalmazáshoz, amit egyéb, alternatív rendszerekkel esetleg nem lehet pótolni. Az orsós emelőket gyakran használják autók emelésére, például kerékcseréknél, de természetesen más alkalmazási módok is szóba jönnek, például víz feldolgozásánál, gyógyszerészeti, orvosi, és laboratóriumi, nukleáris, és repülőipari felhasználásnál, csomagolórendszereknél, stb.

Az orsós emelő egy olyan eszköz, ami a forgó mozgást egyenes mozgássá alakítja át, és ez által a csavaró mozgás által emeli, vagy leengedi a terhelést. Az alkalmazás módja szerint megkülönböztetünk olyan orsós emelőket, ahol egy sarokpont körül emeli, vagy engedi le a terhet, vagy ahol feszítést, illetve nyomást alkalmaz az orsós emelő, vagy egy zár mechanikát nyit, vagy zár.

Az orsós emelő rendszerek két legfőbb fajtája a mechanikus és a hidraulikus emelő rendszer, de az orsós emelők elérhetőek pneumatikus rendszer formájában is. A hidraulikus kialakítású orsós emelő egy hengert, és egy dugattyút tartalmaz, ahol a hengerrel lehet szabályozni a terhelés emelését, vagy leengedését. A mechanikus orsós emelő rendszerek kezelhetők kézzel, de motorral is meg lehet hajtani ezeket. A mechanikus kialakítású orsós emelőnek is két fő fajtája van, az egyiknél az anyacsavar rögzítve van, míg a másiknál forog az anyacsavar. A rögzített anyacsavaros típus (álló orsós emelő) elhelyezésénél figyelembe kell venni azt, hogy a teher leengedésénél a menetes szár az orsós kialakítású emelő alján kijön, emiatt a telepítési helyszínen helyet kell ennek hagyni.

Ezek a kialakítású orsós emelők legtöbbször tartalmaznak egy csavart, egy anyát, csapágyakat, és az ezeket magába foglaló testet úgy, hogy az álló rész rögzítve van a csavar tetejére. Ez a rész támasztja meg a terhelést, és segíti az emelést, illetve a leengedést. Amelyik orsós emelőknél forog az anyacsavar, ott ezzel a tényezővel nem kell számolni, mert itt az anya megy fel és le a menetes száron. Ennek a típusnak könnyebb a munkakörnyezetben való elhelyezése is, mivel ellentétben az álló orsós emelővel, itt az elhelyezésnél nem kell külön helyet biztosítani a menetes szárnak.
Image
Az orsós kialakítású emelő rendszerek sebességét befolyásolja a menetszáron lévő trapézos menet emelkedése, ami minél alacsonyabb, annál precízebben lehet beállítani az emelkedés, vagy a leengedés mértékét, azonban ez által az anyacsavar sebessége is csökken, ami miatt az esetleges csatlakoztatott motornak is többet kell dolgoznia. Az egyfordulatú csavaros rendszer általában önzáró, mivel a szálak súrlódási szöge magasabb, mint a vezetőszög, azaz a csavarra ható tengelyirányú erő nem eredményez forgást. Ez nem fordul elő a többfordulatú csavaroknál, mivel a súrlódási szög alacsonyabb, mint az azt vezető szög. Az olyan kialakítású orsós emelő rendszer, amelynek nagy mennyiségű vibrációt kell elviselnie, ott az orsós emelő nagy valószínűséggel nem zár, mivel dinamikus terhelés lép fel a szálakon, amik felülbírálja a súrlódást. Ebben az esetben a többfordulatú csavarnál reteszelő mechanikával kell az orsós emelő rendszernek rendelkeznie. Ezek az orsós emelők erősebbek, mint az ollós kialakítású emelő rendszerek, emiatt nagyobb terhelésre is használhatóak.

A hidraulikus orsós emelő rendszerek főleg az ipari alkalmazásoknál használatosak. A hidraulikus orsós emelők olyan folyadékot használnak, ami nem összenyomható, ezáltal tolja a hengeres részben a dugattyút. Erre főleg olajat használnak, egyrészt az önolajozó tulajdonsága, másrészt a szilárdsága miatt. Az üveg típusú orsós emelőnél a dugattyú függőlegesen helyezkedik el, és közvetlenül segíti csapágypárnáját, miközben a tárgyat emeli. Autók emelésénél ez a fajta orsós emelő az, amit a legtöbbször használnak. A padló típusú orsós emelőnél a dugattyú vízszintes irányban nyomja a szögemelőt, aminél a függőleges mozgást egy hosszú elem biztosítja.

Az orsós emelők lehetnek rövidek, hosszúak, vékonyak, vastagak attól függően, hogy mekkora terhelést kell mozgatniuk, valamint hogy mekkora helyre kell berakni ezeket. Az orsós emelők anyaguk szerint készülhetnek különböző típusú fémekből, de gyakran készítik az orsós emelőket ólomból is. A terhelés szempontja szerint az oldalsó terhelésre kevésbé alkalmasak, de az orsós emelők sokkterhelése is kerülendő, vagy minimalizálandó.

Az orsós emelő rendszerek

Az orsós emelő rendszereknél több orsós emelőt szinkronizálnak több forgó tengely alkalmazásával, és egy, vagy több motor összekötésével. Mind a rögzített, mind a forgó anyacsavaros változat használható rendszerekben is. A rendszerbe kötött orsós emelőknek nagyobb a teherbírása, mivel a teher súlyának az egésze oszlik el az orsós emelő tartó oszlopain, vagy a speciálisan kialakított asztalon.

Az orsós emelő rendszerek előnyei

Az orsós emelőnek egyszerű a kialakítása, valamint halk, és egyenletes a működése, a rázkódás alacsonyan tartásával.

Az orsós emelők irányításánál a sebesség és az erőkifejtés széles tartománya elérhető.

Az orsós emelők nagy hatékonyságúak, viszonylag kis veszteséggel működnek, ami az ár/érték aránynak kedvez.

Túlterhelés elleni védelemként automata szelepek védik a rendszert a meghibásodástól.

Az orsós emelők ellenőrzése, tisztítása, javítása és az alkatrészeinek a cseréje könnyű.

Nem szükséges a kézzel végzett erőkifejtés, viszont így is könnyű a kezelése.

Az orsós emelő rendszerek hátrányai

Az orsós emelő rendszer elemeinek a gyártása külön történik a nagy precizitás miatt, ami nagyon megdrágíthatja a gyártás összköltségét.

Magas karbantartási költséget igényelnek az orsós emelő rendszerek, valamint a kiegészítő alkatrészek.

Az orsós emelő rendszerek mechanikai súrlódásnak vannak kitéve, ami miatt nagyobb szintű kenést kell biztosítani.

Az orsós emelő rendszereket kifejezetten védeni kell a rozsda, és a korrózió ellen.

Az orsós emelő rendszerek biztonsági elemei

Minden orsós kialakítású emelő rendelkezik olyan biztonsági funkcióval, ami megvédi a felhasználót a balesetektől.

A széles talprész segít stabilizálni az orsós emelőt a dőlés, a süllyedés ellen puha talajon.

A teljesen kinyújtott pozíció ellen az orsós emelők rendelkeznek egy olyan megállítási ponttal, ami megakadályozza a túlnyújtást.